Classes


 

Classes d'iniciació

 

Primer contacte amb el cavall, aprenentatge del maneig i preparació del cavall (col·locar cadira, la brida ... etc). L'objectiu és que l'alumne adquireixi els coneixements bàsics per a la iniciació en el món de l'hípica. Vincular el concepte que el cavall és un mitjà viu i que a diferència d'altres esports, necessita una dedicació i una cura a tenir en compte.

 

També, donem la possibilitat als més petits (de 3 a 6 anys) de poder muntar en ponis o cavalls, són classes de 30 minuts, en aquesta activitat els nens que s'inicien a l'equitació van acompanyats per els monitors o el professor que dirigeix la sessió.

 

 

 

Classes de perfeccionament

 

Per a nens, adolescents o adults que ja estan iniciats en l'equitació i volen perfeccionar el seu nivell, fem classes dissenyades per a genets que vulguin començar a aprofundir els seus coneixements tant teòrics com pràctics. Es treballa especialment l'equitació pràctica en tots els seus aspectes (seient, ajudes, posició, coneixements teòrics i tècnics, etc.)